آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

دسته بندی ها

FileZilla (1)
Cliente FTP
Teamviewer (4)
Conexión remota a través de Teamviewer

محبوب ترین دانلودها

Teamviewer (Windows)
Conexión remota a través de Teamviewer para Windows
اندازه فایل: 9.16 MB
Filezilla
Filezilla para Windows
اندازه فایل: 6.35 MB
Teamviewer (OS Mac)
Conexión remota a través de Teamviewer para Mac
اندازه فایل: 24 MB
Teamviewer (Ubuntu/Debian)
Conexión remota a través de Teamviewer para Ubuntu y Debian
اندازه فایل: 44.4 MB
Teamviewer (RedHat, CentOS, Fedora, SUSE)
Conexión remota a través de Teamviewer para RedHat, CentOS, Fedora, SUSE
اندازه فایل: 31.1 MB